Студентско финансиране за българи в Англия

Студентско финансиране за българи в Англия

Ако сте решили да продължите образованието си в британски университет, все още имате възможност да вземете заем от държавата, за да си помогнете с високите такси за обучение.

За да се класирате за заем, трябва да се жител от Европейския съюз, който е живял не по малко от 3 години във Великобританя или сте жител на държава от Европейската Икономическа зона, който е работник във Великобритания.

Самото връщане на студентския заем става, след като започнете работа и започнете да получавате заплата, по-голяма от определена сума. Размерът на месечната погасителна вноска по заема се определя въз основа на получаваната месечна заплата, и не зависи от големината на заетата сума.

Когато завържите университет Вие ще почнете да плащате заема едва когато почнете да печелите повече от 21 000 паунда на година. Сумата, която ще плащате е 9% на всичко, ковто изкарате над 21 000 паунда годишно. Тоест ако Вашата заплата е 22 000 паунда на година, Вие ще плащате по 90 паунда на година.

Лихвите по студентските заеми се начисляват от деня, в който заемът бъде усвоен. Самите условия и изисквания могат да се променят през годините. След 30-тата годишнина на заема, ако той не бъде изплатен то заемът ще бъде анулиран и няма да плащате нищо.

Процесът около получаването на студентски заем за различните страни от състава на Обединеното кралство (Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия) е различен. Като може би най-популярна дестинация за българските студенти, ние ще разгледаме накратко процедурата за Англия, но ако сте се ориентирали към друга част от Кралството, е добре да посетите официалните правителствени сайтове и да се запознаете подробно как стоят нещата за конкретната страна, която ви интересува.

При кандидатстване за студентски заем, университетът определя таксата за обучение и при одобрен заем, парите се изплащат директно на учебното заведение.
За академичната 2017-2018 година българските студенти в Англия имат право да получат до 9250 паунда заем, ако се обучават в редовна форма и в държавен университет и до 6165 паунда за частно учебно заведение. Задочниците имат право да получат до 6935 паунда за държавен университет и до 4625 паунда за частен.

Дали ще получите одобрение за студентски заем, зависи от няколко основни фактора – университетът или колежът, в който учите; курсът на обучение; дали преди това сте завършили друго висше образование; възрастта ви и националността, като българите все още имат право на заем за обучение.

Студентски заем за бакалаври

За Англия кандидатстването за студентски заем за покриване на таксата за обучение става с подаване на форма за кандидатстване на хартия в срок до 31 май, за започващите обучение през есента на същата година (нови студенти), и в срок до 30 юни – за продължаващите обучението си.

Важно е да се отбележи, че в Уелс имате възможност да се възползвате и от т.нар. безвъзмездна финансова помощ, която не е заем и съответно не трябва да се връща. Въпреки че в повечето случаи правилата са много подобни и за Англия и Уелс, безвъзмездната финансова помощ не е налична за обучаващите се на територията на Англия.

Студентски заем за магистри

От есента на 2016 година вече има възможност за финансиране на обучението в магистърски програми. За Англия (и Уелс) заемът е в размер до 10 280 паунда.

Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени до април за стартиращите магистърско обучение от есента на настоящата година.

Формулярите за кандидатстване за студентски заем за Англия и другите страни от състава на Обединеното кралство можете да откриете на адрес www.gov.uk/student-finance-forms.

Ако имате нужда от допълнителна информация, имате въпроси или просто нужда от помощ за подаване на документите за студентски заем, екипът ни може да ви помогне. Свържете се с нас на atanas@chikov.com или на телефон 077 860 67 076.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply