Учете английски с TalkEnglish.com

TalkEnglishУебсайтът TalkEnglish.com може да бъде от полза за усъвършенстване на английския ви език, ако вече можете да четете и имате основни знания по английски. Примерите са оригинални, на американски английски език.

Уебсайтът е разделен на няколко части.

English Speaking Basics – основите на английската граматика, които ще помогнат на начинаещите да си изяснят основните понятия. Съпроводени са с примери.

Regular English Lessons – разговори от ежедневието, които да ви научат как да казвате това, което е необходимо в различни ежедневни ситуации. Когато кликнете с мишката върху изречението-линк, може да чуете как се произнася на английски език.

Business English Lessons – подобрете английския си в професионалното бизнес-общуване в офисна среда.

Travel English Lessons – уроци по английски, свързани с пътуването – специално създадени за хора, които отиват в англо-говоряща страна на почивка.

Interview English Lessons – уроци по английски, свързани с интервю за работа. В тази секция може да се подготвите за различни видове интервюта за работа, провеждани на английски и така да повишите самочувствието си в подобни ситуации.

Idioms and Phrases – идиоми (устойчиви словосъчетания) и фрази – в тази част може да научите типични фрази и устойчиви словосъчетания, чиито значение трудно се превежда чрез съставящите ги думи.

English Listening Lessons – уроци по английски за слушане – за подобряване на уменията за слушане с разбиране чрез забавни въпроси и отговори.

Pronunciation Lessons – уроци по правилно произношение на американски английски с обяснения, които да ви помогнат при изговарянето.

Basics of English Grammar – за обогатяване на основните граматични умения, свързани с говоренето на английски.

Common English Vocabulary – в тази част от уебсайта може да се научат и затвърдят най-често употребяваните думи на английски.

Сайтът предлага и записи, които могат да се свалят от интернет срещу заплащане.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply