Училища „Букваран“

Училища „Букваран“ са български училища във Великобритания. Към настоящия момент има пет училища „Букваран“, три от които се намират в Лондон, а останалите две са в Честър и Манчестър.

Идеята за създаването на училище „Букваран“ се ражда в средата на 2010 година. Целта на училището е не само в него да се преподава български език. Замисълът е много по-дълбок – да се създаде едно средище на културно-просветна дейност в районите с най-много българи.

????????????????????????????????????

През първите месеци на учебната 2011 / 2012 година в училище „Букваран“ – Лейтън започват да се обучават 30 ученици, разпределени в отделни групи от по 6 деца. Преподавателят е само един. Училището бързо набира популярност и в Лондон, и в България и не след дълго става член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). По време на тази първа учебна година броят на децата се увеличава и в края й се дипломират 44 деца.

Следващата учебна година започва с 58 деца. Всички те вече са разделени в самостоятелни паралелки – от подготвителна група до четвърти клас. Това налага и привличането на още трима учители. Междувременно към училището се присъединяват още нови ученици и учебната година завършват 66 деца.

Освен класна дейност, училището дава възможност и за извънкласни занимания, разделени в три секции: :“Кукери“-изучаване на българските традиции и фолклор, “Абагар“-група по журналистика и вокална група “Букваранче с ръководител Евгения Янкова.

От 2013 година училище „Букваран“ е вписано в списъка на българските неделни училища в чужбина. Регистрирано е по Постановлнение№334 от 8 декември 2011 година на Министерски съвет.

slider-horogk-is-89Училище „Букваран в Лейтън се намира в сграда на комплекс “ASDA”, в непосредствена близост до метростанция Лейтън. Помещението е изцяло пригодено за обучение на деца от всички възрастови групи. Сградата отговаря на абсолютно всички санитаро- хигиенни изисквания, както и такива за противопожарна безопасност. Разполага със собствен двор, тартан, тоалетни за деца и възрастни и за хора с увреждания. Редовно се инспектира от Британските служби за безопасност и контрол за работа с деца. Намира се в пешеходна зона и всяко помещение разполага с камери за безопасност и контрол.

БНУ „Букваран“ има глобална цел съхраняване и опазване  на националната, културна и духовна идентичност на децата и учениците. Постигането на тази цел е възможно чрез извънкласни дейности със следните задачи: формиране на знания, умения  и позитивно отношение към българската култура, народни празници, обичаи, опознаване и откриване на България отново, развитие на комуникативно-речевите способности по роден език,

стимулиране на творческа любознателност, развиване и възпитаване на личността чрез  богатство от положителни емоционални преживявания, предоставяне на  възможност за разнообразие в споделянето на нравствени ценности и стимулиране стремежа на личността към самоусъвършенстване, изграждане на чувство за общност.

2Таксата за период от една година за  “Учебна и извънкласна дейност” – Лондон е 160 паунда, а в Манчестър и Честър  195 паунда, платима в брой,в началото на учебната година

Повече информация можете да откриете на сайта на училището, а за контакти използвайте следните телефони: 07772591410, 07984352055, 02082200542 и и-мейл адреси: bukvaran@yahoo.co.uk, bukvaran_manchester@yahoo.co.uk, bukvaran_chester@yahoo.co.uk.

Advertisement

One Response to “Училища „Букваран“”

  1. dani

    Dec 22. 2016

    До колко годишни деца приемате

    Reply to this comment

Leave a Reply