Често срещани грешки в английския език – learn – teach

Опитайте се да не бъркате  to learn и to teach.

Глаголът to learn означает процесът на придобиване на знания, т.е. това е когато ние учим,  а глаголът to teach — е процесът на предаване на знания на друг човек.

Например, ако учите сина си да как да работи на компютър, това се нарича to teach. В същото време, ако синът ви внимателно слуша и попива това, на което вие го учите – то неговото “попиване” се описва с думата to learn.

cars

 – Не искам да се уча да шофирам, искам да ме научиш да крада коли!

Advertisement

No comments.

Leave a Reply