Често срещани грешки в английския език: Sorry – Excuse me

1. Не употребявайте sorry вместо excuse me.

Еxcuse me се употребява, ПРЕДИ да си направил нещо гадно. Как да запомним – имаме време, казваме по-дългото от двете извинения.

Excuse me

(Извинете ме)

2. Не употребявайте и excuse me вместо sorry.

Още по-просто правило – казваме sorry СЛЕД като вече сме направили нещо гадно. Вече сме направили белята, няма много време, трябва да се извиним максимално бързо – значи използваме по-краткото, това, което е само от една дума.

Sorry

Advertisement

No comments.

Leave a Reply