Често срещани грешки в английския език – Its / It’s

В този случай, апострофът (‘) обозначава съкращение:

it’s = it is – “това е” или част от по-сложен израз – It is raining = It’s raining (Вали.)

it’s = it has –  “има” или е част от по-сложен израз – It has been my pleasure = It’s been my pleasure (Беше мое удоволствие).

it_is_so_easy1

Но това е толкова лесно! (It is = It’s)

От друга страна, думата, написана без апостроф (its), означава “негов/нейн/нейно”,  “принадлежи на него/нея” – Its .

itsvsits

Това е едно мръсно животно.
Неговото име е Боб (its – неговото)

Объркването произлиза, защото апострофът в английския език се използва, за да отбележим притежание – а този случай е изключение.

the table’s leg – кракът на масата  (масата има, притежава този крак, апострофът е за притежание)

но! its leg – нейният крак (на масата) – тук отново има притежание, но в това местоимение НЯМА АПОСТРОФ. 

It’s винаги означава It is или  It has.

Още примери:

“It’s a hot day.”= It is a hot day

“It’s been fun seeing you.”= “”It has been fun seeing you.””

Advertisement

No comments.

Leave a Reply