Често срещани грешки в английския език – словоред

mistakesТози тип грешки се срещат, защото често, когато още сме в началните стадии на изучаване на езика, използваме българския словоред, за да подредим английско изречение, а изреченията в английския език имат свой начин на подреждане. Ето някои типични примери

Неправилно

Превод

Правилно

Бележки

An old fridge there is in the room Стар хладилник се намира в стаята There is an old fridge in the room There is  – в началото на изречението.
A lying on the floor mattress Лежащ на пода дюшек A mattress lying on the floor Lying – лежащ (след mattress)
(за сравнение с горното) Зеления дюшек A green mattress Зелен – просто определение
The ordered goods have not arrived Поръчаните стоки не са пристигнали. The goods ordered have not arrived Ordered – поръчани .- след goods
Put there my things Сложи там моите неща. Put my things there Мястото посочваме в края на изречението
Use new details for proper work Използвайте нови части за по-добра работа. To ensure proper work, use new parts „За да сте сигурни, че“… използвайте нови части.
The guests will be tomorrow here Гостите ще бъдат утре тук. The guests will be here tomorrow Времето посочваме или в края, или в началото на изречението.
Is the room enough large? Стаята достатъчно голяма ли е? Is the room large enough? Enough стои след определението – large enough

Advertisement

No comments.

Leave a Reply