Често срещани грешки в английския език – to go или going ?

Най често, неопределената форма на глагола (инфинитив), на български и на английски запазват формата си.

I want to go to the cinema – Искам да отида на кино.

to go – да отида

seeing is believing

Да видиш означава да повярваш.
В това изречение има два герундия – seeing и believing.

 

В някои случаи, обаче механичното превеждане с инфинитив (глагол с to отпред) би било неправилно.

Тук се използва т.н. герундий – gerund – т.е. формата на глагола с окончание -ing. Тя се употребява в изречението като съществително, например:

Swimming is good exercise. – Плуването е добра физическа активност.

She likes swimming every day. – Тя обича да плува всеки ден (обича плуването).

 

Разгледайте примерите по-долу и запомнете типично английските конструкции с герундий (seeing, believing, speaking, going):

  • think of going – мисля да (правя нещо)
  • insist on going – настоявам да (правя нещо)
  • prevented (someone) from going – спирам някого (да прави нещо)
  • used to getting – свикнал да…
  • finish/start speaking – започвам/свършвам да (правя нещо)
  • is worth seeing – си струва да (правя нещо)
  • no use crying – няма смисъл да (правя нещо)


Неправилно

Превод

Правилно

He thinks to go to England Той мисли да замине (за заминаване) в Англия He thinks of going to England
She insisted to go to London Тя настояваше да отиде в Лондон She insisted on going to London
The rain prevented me to go Дъждът не ми позволи да си тръгна The rain prevented me from going
She is used to get up early Тя е свикнала да става рано She is used to getting up early
Have you finished to speak? Свършихте ли да говорите? Have you finished speaking?
This movie is worth to see Този филм си струва да се види This movie is worth seeing
It’s no use to cry Няма полза да се плаче (от плакане). It’s no use crying

Можете да се поупражнявате с още примери от този вид на този уебсайт.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply