Често срещани грешки в английския език (some, any, am, pm, advice)

1. Научете се да разбирате разликата между думите  some и  any.

Тези думи често биват бъркани, като се пита, например: «Have you got some drugs?» («Имате ли някакви наркотици/лекарства?») Не е правилно да се казва така, защото във въпросителни изречения и при отрицание трябва да се употребява . Правилно е да се пита така: «Do you have any drugs?»

 

 

2. Не смесвайте “12 часа на обяд” и “12 часа в полунощ”.

Всички знаят, че  AM означава “предиобяд” (от лат. Ante Meridiem), а PM — «следобяд» (от лат. Post Meridiem). Но въпреки това много хора се объркват, когато трябва да кажат “12 часа в полунощ” или “12 часа на обяд”.

Значи – 12 часа на обяд, това е  12 PM, а 12 часа през нощта  — 12 AM.

(«Шефът ми вампирясва в 12 часа в полунощ».)

3. Не употребявайте думата adviсe («съвет») в множествено число.

Всички знаят, че не може да се каже adviсes, но пак го употребяват от време на време.

(«Имате ли нужда от моите съвети?»)

Карикатурите са оттук. 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply