10 често срещани грешки при писанe на английски

Децата, а и възрастните, често биват оценявани според това, колко добре пишат. Един начин да започнете да пишете добре е да избягвате да допускате десетте най-често срещани граматичеки грешки при писане.

mistake

1. Започване на изречението с “И”(And).

Не е проблем, ако изречението започва с “И” понякога, но някои хора го правят непрекъснато. Ограничете се до две или няколко “и”-та в началото на изречението за всяко съчинение или есе.

Неправилно: I went roller-skating with my friends. And then we went out for pizza. And then we went home.

Правилно: I went roller-skating with my friends. Then we went out for pizza. Then we went home.

 

 2. (Използването на ежедневна, разговорна реч в съчинение или есе, например, думи като “wanna,” “gonna,” and “should of.”

Неправилно: We wanna buy new CDs on Saturday.

Правилно: We want to buy new CDs on Saturday.

 

Неправилно: My cousin is gonna graduate with top honors.

Правилно: My cousin is going to graduate with top honors.

 

Неправилно: They should of studied harder for the test.

Правилно: They should have studied harder for the test.

 

3. Грешки при апострофи, използвани със съществителни в единствено и множествено число.

Неправилно: These are my sisters’ books. (“Това са книгите на сестрите ми” – а има само една сестра)

Правилно: These are my sister’s books.(Това са книгите на сестра ми)

Обяснение: Апострофът се слага след притежателя или притежателите.

В правилният отговор апострофът е преди буквата ‘s’ в думата “sister’s”, защото “sister” е в единствено число; “сестрата” притежава книгите. Апострофът се слага след последното ‘s’ в думата “sisters” само ако има повече от една сестра, която притежава книгите.

 

Неправилно: This is my parent’s house.(така написано, означава – “Това е къщата на моят родител” – един родител – parent)

Правилно: This is my parents’ house.

Обяснение: В правилния отговор апострофът е след буквата ‘s’ в думата “parents.” Това показва, че родителите (мн. ч.) притежават къщата

 

4. Създаване на дълги безкрайни изречения. Разделяйте на отделни изречения или използвайте точка и запетая, за да свържете две пълни изречения.

Неправилно: Summer is my favorite time of year because I can play with my friends and go to the mall and stay out later than during the school year because it doesn’t get dark so early like when school is on.

Правилно: Summer is my favorite time of year. I can play with my friends, go to the mall, and stay out later. During the school year, it gets dark so early that I have to go home.

Неправилно: I enjoy lots of different foods like hamburgers and sodas and fried chicken so I choose them when we go out to eat.

Правилно: I enjoy lots of different foods, like hamburgers, sodas, and fried chicken; I choose them when we go out to eat.

Обяснение: В правилния отговор дългите изречения са разделени на две или повече отделни изречения или изказвания .

 

5. Смесване на “its” и “it’s.”

Неправилно: Its a beautiful day.

Правилно: It’s a beautiful day.

Обяснение: В правилния отговор се използва “it’s”, защото в това изречение “it’s” означава”it is.” (това е) “It’s” е съкращение на “it is.”

 

Неправилно: I worried about the dog because it’s paw was hurt.

Правилно: I worried about the dog because its paw was hurt.

Обяснение: В правилния отговор се използва “it’s”, защото в това изречение “it’s” означава”it is.” (това е) “It’s” е съкращение на “it is.”” Не бихте казали, “I worried about the dog because it is paw was hurt.”

 

6. Глаголи, които не са съединени.

Неправилно: We should try and play together.

Правилно: We should try to play together

Обяснение: В правилния отговор думата ‘and’ е заместена с ‘to,’ което съединява правилно двата глагола (“да се опитаме да играем”, а не “да се опитаме и да играем”).

 

7. Смесване на “then” и “than.”

Неправилно: He is taller then I am.

Правилно: He is taller than I am.

Обяснение: Използвайте думата “than” за сравнение между два предмета или двама души. Думата “then” се отнася за време (тогава, след това)

 

8. Смесване на  “there”, “their” и “they’re.”

Неправилно: We want to play over their.

Правилно: We want to play over there.

Обяснение: Използвайте думата “there” за място.

 

Неправилно: They are riding they’re bicycles.

Правилно: They are riding their bicycles.

Обяснение: Използвайте думата “their” за притежание (техен, тяхна, тяхно, техни).

 

Неправилно: Their going to the movies today.

Правилно: They’re going to the movies today.

Обяснение: Използвайте думата (съкращението) “they’re”,  когато искате да кажете “they are.” (те са)

 

9. Смесване на предмети в единствено и множествено число в едно изречение.

Неправилно: I helped my friend with their homework.

Правилно: I helped my friend with his (or her) homework.

Обяснение: “My friend” е един човек, затова е неправилно да се каже “their homework.”.  “Their” се отнася до повече от един човек.

 

10. Бъркане на “your” и “you’re.”

Неправилно: He’s going to you’re party

Правилно: He’s going to your party.

 

Неправилно: Your going to his party.

Правилно: You’re going to his party.

Обяснение: “Your” означава, че нещо ти принадлежи. “You’re” е съкращение на думите “you are.”

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply