Употреба на „Enough“

„Enough“ може да  се квалифицира за прилагателно или наречие, може да се използва и със съществително или дори да действа като местоимение. Употреба с прилагателни и наречия „Тя ... Continue Reading →

Странни английски идиоми/изрази (follow suit, easy on the eye, just as well)

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Странни за произнасяне и писане имена в Обединеното кралство

Как да прочетем или да напишем това име? Този въпрос често затруднява хората, които учат английски, защото както в географските, така и в собствените имена, логиката ... Continue Reading →

Минало перфектно продължително време – Past Perfect Continuous

  Форма:  Действащо лице+ had + been + глагол + ing Примери: 1. Съобщително положително изречение: I, you, he, she, it, we, they had  (‘d) been    playing 2. Съобщително отрицателно изречение: I, you, ... Continue Reading →

Странни пътни знаци: Heavy plant crossing, No fly-tipping

Този знак не означава, че тежко растение се е запътило да пресича улицата, както може да ни изглежда на пръв поглед.         Думата “plant” тук е употребена ... Continue Reading →

Как да запомним по-лесно правопис на думи или какво е mnemonics?

В английския език често правописът не следва правила, което прави доста трудно запомнянето на правилното изписване на особени думи. Тук идва на помощ мнемониката – ... Continue Reading →

Английските идиоми – A Piece of Cake, It Takes Two to Tango, Head Over Heels, An Arm and A Leg

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има ... Continue Reading →

Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense – Резултат от действията ни

Present Perfect / Сегашно перфектно (Просто) време Перфектните времена на пръв поглед са странни, но ако разберете това, няма да имате проблем и с останалите перфектни времена ... Continue Reading →

Английски идиоми – Let Sleeping Dogs Lie, Foam at the Mouth, A Slap on the Wrist

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има ... Continue Reading →

Защо ни е трудно да разбираме британците, когато говорят?

В тази статия ще поговорим за един известен феномен сред българите, изучавали английски в родната си страна и пристигнали в Обединеното кралство. Дори и когато сме учили ... Continue Reading →

Английски идиоми – Tie the Knot, When Pigs Fly и др.

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. ... Continue Reading →

Популярни идиоми – Wear Your Heart on Your Sleeve, A Chip on Your Shoulder и др.

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. ... Continue Reading →

Кратък речник на камериерката

Стаи и помещения Български Английски Произношение Баня Bathroom БаϮруум* Коридор Corridor, Hall Коридър, хоол Кухня Kitchen Китчън Лоби, Рецепция Lobby, Reception Лоби, Рисепшън Ресторант Restaurant Рестроонт Спалня Bedroom Бедруум Столова Dining ... Continue Reading →