Видеоуроци по правилно английско произношение на типични звукове – /Λ/, /æ/ и /a:/

 В този видеоурок на ББС ще се научите да произнасяте правилно английския краък звук  /Λ/ . Той е подобен на българския звук “а”, но е малко по-затворен, произнася ... Continue Reading →

Видеоуроци по правилно английско произношение – /u/ и /u:/.

В поредния от видеоуроците на ББС ще се упражняваме да произнасяме правилно английския кратък звук  /u/. Не забравяйте да следите положението на устните при произнасянето ... Continue Reading →