Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i:/. Кратки и дълги гласни.

В този видеоурок па ББС ще видите и чуете как правилно да произнесете английския гласен краък звук /i/. Във видеото са споменати следните думи:  kit – комплект bid – ... Continue Reading →