Думи, еднакви в българския език, но различни на английски

В много случаи, употребата на едни и същи наглед думи се различава в различните езици. Например, една българска дума може да има няколко значения, всяко от което се превежда ... Continue Reading →