Английски мерни единици за дължина – инч, фут, ярд, миля

  Имперската мерна система се използва широко във Великобритания. В основата  й са положени три мерни единици, чиито стандарти се съхраняват в Лондон – ярд (за ... Continue Reading →