Научете повече думички чрез игра чрез уебсайта vocabulary.co.il

Забавен сайт с много езикови игри, чрез които се упражнява усвояването на нови думички. Някои от тях са: – намирането на думички в кръстословица, – сглобяването ... Continue Reading →

Ускорен курс – английски за начинаещи – Учебник с приложение и четири диска

Как да проговорите бързо английски? Като започнете да общувате свободно в ситуации от ежедневието. Това е причината диалогът да е поставен на първо място в този курс. ... Continue Reading →