Често срещани грешки в английския език – Two / To / Too

With a ‘w’ it means the number 2.         “To” с едно “о” означава посока – “To Sofia” – “Към София”.         С две “о”-та – означава ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – Its / It’s

В този случай, апострофът (‘) обозначава съкращение: it’s = it is – “това е” или част от по-сложен израз – It is raining = It’s raining (Вали.) it’s = it has –  “има” ... Continue Reading →

Учете английски с уебсайта Speak English!

Speak English! предлага различни материали, които могат да ви помогнат за изучаване на английски. Сайтът дава възможност да научите основни изрази или да разширите речника ... Continue Reading →

Учете английски с уебсайта на British Council – Learn English

В уебсайта на British Council има много помощни материали за изучаващите английски. Можем да започнем с английската граматика, структурирана в два раздела Английската граматика ... Continue Reading →