Безплатен кратък тест за определяне на нивото по английски – Englishtown – EF Cambridge English Level Test

Englishtown – EF Cambridge English Level Test – short version for quick level analysis. Тестът е кратка версия за бързо определяне на нивото по английски. Изпълнява се самостоятелно, онлайн, без да има ... Continue Reading →