Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense – Резултат от действията ни

Present Perfect / Сегашно перфектно (Просто) време Перфектните времена на пръв поглед са странни, но ако разберете това, няма да имате проблем и с останалите перфектни времена ... Continue Reading →