Сегашно просто време (Present Simple Tense)

  Да разгледаме следната ситуация: Alex is a bus driver. But now he is asleep in bed Алекс е автобусен шофьор. Но в момента той е в леглото си, заспал. So: He is not driving a bus (he is asleep).   Следователно ... Continue Reading →