Сегашно просто или сегашно продължително време

  Сравнете двете времена: Present Continuous (I am doing) Present Simple (I do) Използва се: Когато действието се случва сега, в момента, когато говорим The water is boiling. Can you turn it off, please? Водата ... Continue Reading →