Писмен и говорим английски – по най-лесния начин – Учебник

Този учебник е предназначен за обучение както на начинаещи, така и за хора с начални познания по английски език Според авторите на учебникът, самият английски език не ... Continue Reading →

Ускорен курс – английски за начинаещи – Учебник с приложение и четири диска

Как да проговорите бързо английски? Като започнете да общувате свободно в ситуации от ежедневието. Това е причината диалогът да е поставен на първо място в този курс. ... Continue Reading →

Научи сам английски – пълен курс

Научи сам английски” е учебник, съставен на базата на най-новите тенденции в обучението по английски език. Автори са Лилия Дончева и Димитър Георгиев. В предложените ... Continue Reading →

Българско-английски/ Английско-български мини-речник

Този речник определено е много полезен като започнем с неговата компактност и информацията, която съдържа, а тя е учудващо много за размера на мини-речника. Като прибавим ... Continue Reading →