Пет забавни грешки, които правят чужденците, изучаващи английски език

Задачата да се учи нов език изисква много упорита работа и учене. Когато започнете за пръв път да говорите с хора, за които английският език е роден, упражнявайки новите ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – to go или going ?

Най често, неопределената форма на глагола (инфинитив), на български и на английски запазват формата си. I want to go to the cinema – Искам да отида на кино. to go – да отида   В ... Continue Reading →

Думи, еднакви в българския език, но различни на английски

В много случаи, употребата на едни и същи наглед думи се различава в различните езици. Например, една българска дума може да има няколко значения, всяко от което се превежда ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – словоред

Този тип грешки се срещат, защото често, когато още сме в началните стадии на изучаване на езика, използваме българския словоред, за да подредим английско изречение, ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – Two / To / Too

With a ‘w’ it means the number 2.         “To” с едно “о” означава посока – “To Sofia” – “Към София”.         С две “о”-та – означава ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – Its / It’s

В този случай, апострофът (‘) обозначава съкращение: it’s = it is – “това е” или част от по-сложен израз – It is raining = It’s raining (Вали.) it’s = it has –  “има” ... Continue Reading →

Думи, които често се грешат в английския език – проверете знанията си онлайн

Уебсайтът под название “Обичайни грешки” (Common Mistakes) предлага на читателите си безплатно да подобрят английския си, като проверят знанията си в разграничаването ... Continue Reading →