Често срещани грешки в английския език (some, any, am, pm, advice)

1. Научете се да разбирате разликата между думите  some и  any. Тези думи често биват бъркани, като се пита, например: «Have you got some drugs?» («Имате ли някакви наркотици/лекарства?») ... Continue Reading →