Думи, които си приличат – accept-except, complement-compliment

Accept – означава “да приема” нещо или някого. Например – We accept dogs in this restaurant. (Приемаме кучета в ресторанта).   Except, от своя страна, означава – “освен”, ... Continue Reading →