Често срещани грешки в английския език: Sorry – Excuse me

1. Не употребявайте sorry вместо excuse me. Еxcuse me се употребява, ПРЕДИ да си направил нещо гадно. Как да запомним – имаме време, казваме по-дългото от двете извинения. (Извинете ... Continue Reading →