Често срещани грешки в английския език – Its / It’s

В този случай, апострофът (‘) обозначава съкращение: it’s = it is – “това е” или част от по-сложен израз – It is raining = It’s raining (Вали.) it’s = it has –  “има” ... Continue Reading →