Минало перфектно продължително време – Past Perfect Continuous

  Форма:  Действащо лице+ had + been + глагол + ing Примери: 1. Съобщително положително изречение: I, you, he, she, it, we, they had  (‘d) been    playing 2. Съобщително отрицателно изречение: I, you, ... Continue Reading →

Сегашно продължително време – Present Continuous Time – I am working

  Да разгледаме следната ситуация: Ann is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. Това означава че тя шофира именно в този момент, в който тече разговора. Това е сегашно продължително ... Continue Reading →