Минало перфектно продължително време – Past Perfect Continuous

  Форма:  Действащо лице+ had + been + глагол + ing Примери: 1. Съобщително положително изречение: I, you, he, she, it, we, they had  (‘d) been    playing 2. Съобщително отрицателно изречение: I, you, ... Continue Reading →

Сегашно просто или сегашно продължително време

  Сравнете двете времена: Present Continuous (I am doing) Present Simple (I do) Използва се: Когато действието се случва сега, в момента, когато говорим The water is boiling. Can you turn it off, please? Водата ... Continue Reading →