Думи, които бъркаме – Who или Whom

Правило Използвайте правилото “той/него”, за да решите коя дума да използвате. Заместете who/whom  с “той” или “него” (съответно “тя/нея” или “то/него”) той ... Continue Reading →