The Balkans in English

balcans

“Балканите – на английски”.

“Надяваме се, че повече хора по света скоро ще се научат да говорят български – за да могат да четат български книги. Защото това, което пропускат, е много, нали разбирате? Обаче, ние знаем, че това може да отнеме известно време. Затова, дотогава, може да откриете съкровищата на българската литература и на другите литератури чрез тези английски преводи.”

С тези думи авторите на сборника представят четивата на автори от балканските страни, които са преведени на английски. Въпреки че не са оригинални английски четива, могат да бъдат ползвани за разширяване на речниковия състав на обучаемите.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply