Минало перфектно продължително време – Past Perfect Continuous

past_perfect_cont-graphic

  Форма:  Действащо лице+ had + been + глагол + ing

Примери:

1. Съобщително положително изречение: I, you, he, she, it, we, they had  (‘d) been    playing
2. Съобщително отрицателно изречение: I, you, he, she, it, we, they had not (hadn’t)    been playing
3. Въпросително изречение: Had I, you, he, she, it, we, they been playing?

Употреба и значение – причина и ефект на действия:

Пример:

When the mother came into the room, it was in a mess. The chairs were on the sofa. The toys were split on the table. The children had been playing.

Когато майката влезе в стаята, тя беше разхвърляна. Столовете бяха върху дивана. Играчките бяха разпилени на масата. Децата бяха играли. 

The children had been playing  – това е причината за бъркотията в къщата.

Още примери:

The boy looked sad and his eyes were red and swollen. He had been crying.

Момчето изглеждаше тъжно и очите му бяха зачервени и подути. То беше плакало.

Използваме минало перфектно продължително време и за действие, което е продължавало определено време, а след това е прекъснато от друго действие, пак в миналото.

 

tijd_6past

Бях чакал с часове, когато най-накрая автобусът пристигна. Картинка: www.emaze.com

Past-Perfect-Continuous-Tense

Тичах из паркинга, когато заваля силно. Картинка: http://jsurya.com/

 

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply